viestintakanavia 1344x401

Kommunikation och samarbete med intressentgrupper

Skriv ut sidan

Våra centrala intressentgrupper är invånarna i västra och östra Nyland, den egna personalen, samarbetspartnerna, beslutsfattarna och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, sociala medier, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Roskis, väggkalender, avfallsrådgivningsmöten, besök och broschyrer. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Vi påverkar också på den nationella avfallssektorn

Utöver vår egen verksamhet utvecklar vi också aktivt avfallshantering i hela Finland. Vi är medlemmar i Suomen Kiertovoima ry (KIVO), vår fusionschef Jukka Paavilainen är vice ordförande i KIVOs styrelse och vi har representanter i olika KIVO-divisioner.

Marko Printz, som är vår servicechef, fungerar i styrelsen av Jätehuoltoyhdistys ry. KIVO valde honom som Vastuullisen jätehuollon veturi i juni 2018. Som resonemang för valet ansågs ett långsiktigt arbete för byggandet av det koncentrerade transportsystemet för avfallshantering. Printz har byggt Rosk’n Roll Oy Ab’s transportsystem för västra Nyland, men har också ansvarat för andra tjänster och ansvarsområden i föreningen under sin nästan 20 år långa karriär.

Den interna kommunikationen och e-posten till molntjänsten

År 2018 påbörjade vi ett storskaligt projekt, som förnyade arbetskulturen i hela vår organisation, i vilket e-posterna först flyttades till en molntjänst. I slutet av året byggdes ett nytt intranät baserat på Sharepoint upp samt förflyttades alla interna konversationer till Teams-applikationen som finns under O365-helheten.

”I Teams byggde vi upp en gemensam intern social media för hela bolaget – ungefär som en egen Facebook, men till arbetsändamål. Denna RR SOME fungerar bl.a. som en anslagstavla, ett bollplank för frågor och svar samt en kanal att följa upp medier med. På det här sättet satte vi oss in i det nya redskapet. Samtidigt har också vår personal, som är geografiskt sätt ganska utspritt, blivit mer bekanta med varandra. Våra interna sociala medier samt chatten har fått ett utmärkt lyft och personalen verkar omfamna det väl.”
Kommunikationsplanerare Seija Päivänsalo-Nykänen

År 2019 kommer också lagring och bearbetning av filer att överföras till samma Teams-applikation i molntjänsten.

 

Kommunikation 2018

  • Pressmeddelanden: 30 st.
  • Kundtidningen Roskis, upplaga 148 500
  • Aktivt närvarande i sociala medier både på Facebook (12/2018: 370 följare) och Instagram (12/2018: 270 följare)
  • I lokaltidningarna publicerades under året artiklar och insändare som handlade om eller innehöll information från Östra Nylands Avfallsservice / Rosk'n Roll Oy Ab. Våra sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.