Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelun vuosi 2018

Rosk'n Roll -jätehuoltopalveluja tuottivat Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja vuosi 2018 oli näiden juridisesti erillisten yhtiöiden viimeinen toimintavuosi. Yhtiöt fuusioituivat vuodenvaihteessa 2018–2019. Asiakkaillemme kahden eri yhtiön olemassaolo ei enää vuonna 2018 juuri näkynyt: yhtenäinen Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu näkyi niin visuaalisessa ilmeessä kuin asiakaspalvelussa. Toimintaa johdettiin, toteutettiin ja raportoitiin saumattomassa yhteistyössä.

Lue fuusiojohtajan katsaus

Lue lisää
X

Fuusioituneet yhtiöt tekivät vuonna 2018 hyvän taloudellisen tuloksen

Tulos on saavutettu ilman, että keskeisimpiä asiakasmaksuja on tarvinnut vuosikausiin korottaa. Tehokkaasti hoidetun lakisääteisen asumisjätehuollon lisäksi tulokseen on vaikuttanut markkinaehtoisesti vastaanotettujen jäte-erien tuotto. Hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa lähivuosien merkittävät paikallista kiertotaloutta tukevat käsittelyalueinvestoinnit ja jäteasemien perusparannukset.

Jukka Paavilainen, toimitusjohtaja, Rosk'n Roll Oy Ab

Lue lisää
X

Kahdesta yhtiöstä tuli yksi – nyt katse vahvasti tulevaisuuteen

Haasteet alallamme eivät vähene. Kuluneet vuodet ovat kuitenkin osoittaneet, että asioille voidaan tehdä jotakin, kun on tahtoa ja mahdollisuuksia. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana kanssamme kehitystyössä. Tästä on hyvä jatkaa suurempana ja vahvempana Rosk'n Rollina!


Vesa Heikkonen, toimitusjohtaja, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy

Lue lisää
X
X

Käynnistimme vuonna

2018

vapaaehtoisen
kiinteistökohtaisen
pakkausmuovin keräyksen.

 

Lue lisää

Lue lisää
X

Tarjosimme kaikille toimialueemme noin

3 000

kahdeksasluokkalaiselle
monipuolisen perehdytyksen
nykyaikaiseen jätehuoltoon.

Lue lisää

Lue lisää
X