headerkuva vuosikertomus2019 10

Aktieägare och styrelse

Skriv ut sidan

Aktieägare i slutet av år 2018

Östra Nylands
Avfallsservice Ab

Askola kommun

Lovisa stad

Borgnäs kommun

Borgå stad

Sibbo kommun

Rosk'n Roll Oy Ab

Hangö stad

Ingå kommun

Högfos stad

Lojo stad

Raseborg kommun

Sjundeå stad

Vichtis kommun

Styrelserna

Östra Nylands
Avfallsservice Ab

Matti Nuutti (ordf.), Borgå

Magnus Åström (vice ordf.), Sibbo

Kari Hagfors, Lovisa

Jaakko Isotalo, Lovisa

Vesa Lepistö, Sibbo

Otto Oksanen, Borgå

Anders Rosengren, Borgå

och under tiden 1.1 - 20.4.2018
Risto Kuisma, Borgnäs och Askola

och under tiden 20.4 - 31.12.2018
Irina Salojoki, Askola och Borgnäs

Bolagets verkställande direktör var
Vesa Heikkonen.

Rosk'n Roll Oy Ab

Ulla Lindström-Dahl (ordf.), Raseborg

Jarmo Kuosa (vice ordf.), Vichtis

Rolf Oinonen, Lojo 

Juhana Salmenpohja, Lojo 

Jaakko Laiho, Hangö 

Mikael Carlberg, Ingå 

Mika Tallgren, Högfors 

Bolagets verkställande direktör var
Jukka Paavilainen.