headerkuva vuosikertomus2019 expertit2

Kundservice och rådgivning

Skriv ut sidan

Rådgivning i avfallshanteringsärenden erbjuds via många olika kanaler. Vi nås såväl per de traditionella rådgivningskanalerna, alltså telefon, e-post och personliga möten, som via nyare, såsom den elektroniska kundservicen samt chatten. Dessutom stärkte vi år 2018 de sociala mediernas roll i informationsgivning och rådgivning mer än tidigare.

KUNDKONTAKTER 2018

Undervisningsmaterial för miljöfostran som stöd för lågstadielärare  

Vi planerade och sammanställde en undervisningsmapp, som lågstadielärarna kan använda sig av i sin miljöfostran. Uppgifterna i Otto och Ronja återvinner -mappen styr skoleleverna att fundera över materialens kretslopp, de egna konsumtionsvanorna och hållbar utveckling genom att göra saker och komma fram till insikter.  

Skolorna på vårt verksamhetsområde kan beställa mappen avgiftsfritt eller ladda ner materialet elektroniskt på vår nätsida www.rosknroll.fi/undervisningsmapp 

Undervisningsmappen är en form Rosk'n Rolls lagstadgade avfallsrådgivning, som finansieras med avfallsservicens grundavgift.

Tävlingen Återvinningsexperterna för skolornas fjärde klassister  

På våren 2018 planerade och genomförde vi en ny Återvinningsexperterna-tävling med ett avfallstema, som riktade sig till lågstadieelever. Återvinningsexperterna är en frågesport och uppgiftsbaserad tävling för fjärde klassister på vårt verksamhetsområde. Tävlingen lyfter fram hur man kan hindra att avfall uppstår, materialeffektivitet, avfallssortering, återvinning av nyttoavfall samt miljövänliga konsumtionsval  

Tävlingens första del var en elektronisk frågesport där frågorna grundades på materialet i Rosk’n Rolls egna Otto och Ronja återvinner -undervisningsmapp.  

De fem bästa lagen från sitt område tävlade i finalerna på avfallscentralena i Domargård och Munka i maj. De lokala medierna noterade evenemangen positivt och deltagarna var glada över det vårliga evenemanget.  Tävlingen arrangeras igen 2019. 

Tilläggsinformation om Återvinningsexperterna-tävlingen 2018

Rundvandringar för alla åttondeklassister på vårt verksamhetsområde  

Västra och östra Nylands 3000 åttondeklassister fick en mångsidig introduktion till en modern avfallshantering. I helheten ingick ett studiebesök på avfallscentralen. I infopaketet som Rosk’n Roll -avfallshanteringstjänsten ordnade ingick en lektion, som hölls på skolan, som behandlade hållbar utveckling. Under besöket på avfallscentralen presenterades verksamheten på en modern avfallscentral.     

Skoleleverna i östra Nyland fick bekanta sig med Domargård avfallscentral i Borgå och rundvandringarna i västra Nyland gjordes på Munka avfallscentral i Lojo.  

Rosk'n Roll -avfallshanteringstjänsten samt styrelserna i de bolag som erbjuder tjänsterna, ville med anledning av sitt goda resultat erbjuda sina ägare, alltså åt kommuninvånarna, någonting som var jämlikt och heltäckande. Därför ordnade vi en speciell kampanj där målgruppen var en hel åldersklass. Vi erbjöd alla åttondeklassister på vårt verksamhetsområde både lektionerna och bussturerna.”  

Kommunikationschef Tarja Salojärvi

åttondeklassisternas rundvandringar i siffror skolor elever
Skolorna från östra Nyland: Askola, Lovisa, Borgnäs, Borgå, Sibbo 13 1350
Skolorna från västra Nyland: Hangö, Högfors, Lojo, Raseborg, Sjundeå, Vichtis 26 1600


Mera information:

Östra Nyland: Över 1300 östnyländska åttondeklassister fick lära sig om avfallshantering

Västra Nyland: Över 1 600 västnyländska åttondeklassare fick lära sig om cirkulär ekonomi

 

Rådgivningens kundkontakter 2018

  • Vi anordnade rådgivningsmöten för 264 grupper i östra och västra Nyland
  • I dessa rådgivningsmöten nådde vi ut till över 9 000 invånare
  • Dessutom deltog vi i lokala evenemang inom verksamhetsområdet (i nästan varje kommun), bl.a. Lovisa Historiska Hus, Ingådagen, Vihdin Wuosisatamarkkinat och Borgnäs mässa