Munkkaalla ymparisto 1344x401

Miljöansvar som focus

Skriv ut sidan

Vi driver kontinuerligt utvecklingsprojekt för att minska miljökonsekvenserna. Vi utvecklar ursprungssortering av avfall och avfallshanteringstjänster. Vi främjar återvinning av material och näringsämnen i samarbete med andra aktörer inom branschen. Vi motiverar våra kunder att handla miljövänligt i sina konsumtionsvanor och sin avfallshantering. Vi minskar systematiskt på utsläppen av växthusgaser och andra miljöolägenheter i vår verksamhet. 

Miljöarbetsgruppen säkerställer de bästa lösningarna med tanke på miljön  

Under verksamhetsåret uppdaterades miljötillstånd. Nya tillstånd ansöktes för avfallsstationerna i Ingå och Högfors samt för den nya avfallsstationen i Ekenäs, som är under planering.  

Under verksamhetsåret 2018 startade miljörundorna på avfallsstationerna och avfallscentralerna. Vi grundade också en ny intern arbetsgrupp, miljöarbetsgruppen. Miljöarbetsgruppens uppgift är att säkra och främja ärenden som berör miljöverkningar och miljötillstånd.