jory vuoskariin 2019

Organisation och ledning

Skriv ut sidan

Ledningsgruppen 2018 

I bild från vänster: Jukka Paavilainen, Sanna Lehtonen, Tarja Salojärvi, Suvi Sirén, Katariina Lossi, Tommi Itkonen, Marko Printz, Vesa Heikkonen

I den gemensamma ledningsgruppen för Rosk'n Roll -avfallshanteringstjänsten sitter chefer från såväl Östra Nylands Avfallsservice Ab (grön) som Rosk'n Roll Oy Ab (orange).

 

  • FUSIONLEDARE / VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

   Jukka Paavilainen

   • VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

    Vesa Heikkonen

   • TRANSPORT OCH KUNDSERVICE

    Marko Printz

    servicechef

   • MOTTAGNING OCH HANTERING

    Sanna Lehtonen

    driftchef

   • BYGGANDE

    Tommi Itkonen

    byggchef

   • KVALITET OCH MILJÖ

    Katariina Lossi

    kvalitets- och miljöchef

   • INFORMATION OCH RÅDGIVNING

    Tarja Salojärvi

    informatör

   • EKONOMI OCH FÖRVALTNING

    Suvi Sirén

    ekonomichef

 

Verksamhetssystemets certifiering  

Vår miljö- och kvalitetssystem certifierades under verksamhetsåret i juni enligt de uppdaterade ISO 9001- och ISO 14011-standardenÅr 2019 certifieras säkerhetsfrågorna enligt den nya ISO 45001-standarden 

 De moderna verksamhetssystemen förbättrar effektiviteten och säkerheten i verksamheten samt stöder ett gott ledarskap. Att minska på miljöverkningarna, nöjda kunder, en kostnadseffektiv verksamhet och en trygg arbetsmiljö är viktiga aspekter i verksamheten. 

Kvalitets- och miljöchef Katariina Lossi