headerkuva vuosikertomus2019 romulus 2

Ansvarsfördelning inom avfallshanteringen

Skriv ut sidan

År 2018 producerade Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab tjänster under det gemensamma brandet Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten. Bolagens uppgift var att bl.a. sköta största delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter:  

  • att planera, utveckla och koordinera avfallshanteringen 
  • att ordna återvinning av avfallsmaterial
  • hantering och underhållning av farligt avfall 
  • att sköta hanteringen av farligt avfall 
  • att underhålla regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
  • att separat insamla bioavfall
  • att bygga och underhålla nätverket med avfallspunkter
  • att konkurrensutsätta blandavfallstransporter
  • att ge rådgivning och information. 

Uppgifterna sköttes effektivt och med hänsyn till miljön oavsett kommungränserna.  

Avfallsbolaget, avfallshanterings­myndigheterna och över­vaknings­myndigheterna gör informations­samarbete 

En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppkommer som ett samarbete mellan avfallsbolaget samt avfallshanterings- och över­vaknings­myndigheterna. 

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanterings­bestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanterings­systemet.

RR jatehuollonvastuu SVE

Kommunens miljöskyddsmyndighet och NTM-centralen är över­vakning­smyndigheter på såväl Östra Nylands Avfallsservice Ab:s som Rosk'n Roll Oy Ab:s verksamhetsområde.   

Östra Nylands Avfallsservice Ab 
Borgå regionala avfallsnämnd var ända till slutet av år 2018 Borgå stads, Askola, Borgnäs, Lovisa och Sibbo kommuners gemensamma avfallshanterings­myndighet. 

Rosk'n Roll Oy Ab 
Västra Nylands avfallsnämnd var ända till slutet av år 2018 en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarade för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.