headerkuva vuosikertomus2019 9

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Vi upprätthåller avfallsinsamlingspunkter på vårt verksamhetsområde såsom avfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden samt ekopunkter avsedda för återvinningsbart avfall. Dessutom driver vi mottagningsplatser för farligt avfall samt anordnar ambulerande Otto och Romulus -insamlingar två gånger om året.  Mottagning av läkemedeIsavfall gör vi i samarbete med de lokala apoteken  

Kostnads- och resurseffektiv avfallshantering   

En del av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete är att minimera kundernas kostnader och nå en så resurseffektiv verksamhet som möjligt. År 2018 gjorde vi i samarbete med Sitowise Oy en särskild utredning över materialflödena och logistiken. Målet med denna var att säkerställa kostnads- och resurseffektiviteten i vår verksamhet. I utredningen beskrevs mottagnings-, mellanhanterings-, hanterings- och transporteringslogistik samt transportkostnader för blandavfall, träavfall, krattavfall och betongavfall.  

På basis av utredningen kan vi vara nöjda över att största delen av materialens transport- och hanteringskedja redan genomfördes på ett effektivt sätt. Utvecklingsmål framkom också. Exempelvis i samband med stort blandavfall satsar vi på bättre anvisningar och ökar på den maskinella sorteringen.” 

Verkställande direktör (Östra-Nylands Avfallsservice) Vesa Heikkonen 

Avfallsstationernas mottagningssystem förnyades, användningen av kontanter avskaffades  

Mottagningssystemet för avfall förnyades på avfallsstationerna år 2018. Med det nya systemet är det möjligt att ta emot avfall samtidigt från olika kunder med flera mobilapparater.  

I slutet av 2018 avskaffade man kontanter som betalningsmedel vid avfallsstationerna.   

Med de båda uppdateringarna ville man försnabba och göra besöken på avfallsstationerna smidigare samt förbättra kundservicen. Övergången till den nya mottagningstjänsten var flexibelt och kunderna tog glädjande väl emot det att vi frångick kontanter.”  

Driftchef Sanna Lehtonen 

Vi planerar en ny avfallsstation i Ekenäs

På hösten 2018 ansökte vi om miljötillstånd för en ny avfallsstation i Ekenäs, Raseborg. Hittills har Rosk'n Rolls avfallsstation i Ekenäs fungerat i samband med Lassila&Tikanojas verksamhetsställe i Horsbäck. Nu planerar vi att flytta vår verksamhet till en ny avfallsstation som ska byggas inom samma område. Verksamheten på den nya avfallsstationen planeras börja inom år 2020.

"Vi behöver mer utrymme för mottagningen av avfall. De återvinningsbara avfallsslagen har ökat med åren och sorteringen kräver utrymme."

Driftchef Sanna Lehtonen.

Läs mer om avfallstationen i Ekenäs

Genom ambulerande avfallsinsamlingar tas tonvis med råvaror till vara för återvinning 

Otto och Romulus -insamlingsbilarna åker omkring i alla våra kommuner på vårt verksamhetsområde på våren och under högsommaren i Västra Nyland.  Till insamlingsbilarna kan man avgiftsfritt hämta farligt avfall och metallskrot.  

Insamlingsfärjan Otto ambulerar i den östnyländska skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton bryggor, som meddelats på förhand, för att ta emot hushållens och sommargästernas avfall.  

Under år 2018 tog de ambulerande insamlingarna emot 105 ton metallskrot och 60 ton farligt avfall. Avfallet kom till material för metallindustrin och energiproduktionen. 

Mera information om årets 2018 avfallsinsamlingar

Avfallsmängden*

Avfalssort (TN) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asbest 636,02 677,08 623,50 673,12 899,22 947,88
Betong- och tegelavfall 22 878,88 16 048,52 25 350,15 22 944,07 39 926,83 9 304,31
Krattavfall 2 733,54 2 460,96 4 845,71 3 342,09 4 192,92 4 631,62
Impregnerat trä 734,28 879,68 971,79 923,27 1 096,36 1 433,78
Metall 3 125,12 3 378,69 3 262,58 3 228,03 3 508,39 3 811,12
Träavfall 11 458,45 9 743,94 11 541,74 11 200,43 14 456,34 23 383,03
Ris, kvistar och stubbar 4 962,10 5 002,73 3 758,39 4 537,08 6 136,84 6 296,13
Elapparater 2 100,96 2 146,90 2 103,72 2 060,30 2 128,43 2 164,45
Byggavfall 12 467,35 12 183,28 12 169,00 11 091,45 6 648,95 2 388,00
Farligt avfall 742,72 787,41 744,95 793,48 827,54 846,09
Oförorenade jordmassor 70 060,36 42 142,64 159 156,91 197 853,33 212 554,20 228 589,24
Lindrigt förorenade jordmassor 30 200,04 4 102,96 42 176,32 36 311,00 24 238,82 19 157,80
Produktionsavfall 16 754,60 21 793,89 24 158,02 23 884,95 24 633,62 30 704,53
Blandavfall 70 193,91 65 172,30 66 205,97 65 708,98 65 389,44 68 283,30
Bioavfall 5 795,10 5 911,67 5 758,08 6 148,58 5 823,50 6 215,52
Glas 938,60 957,52 942,90 1 134,32 1 131,42 1 042,54
Kläder  0 0 1,79   15,74 18,82

*Mängderna innefattar både avfall som uppsamlas från fastigheterna och regionala insamlingspunkter samt avfall som förs till våra avfallsstationer