headerkuva vuosikertomus2019 romulus 2

Jätehuollon vastuunjako

Tulosta sivu

Vuonna 2018 Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy tuottivat palveluita yhteisen Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu -brändin alla. Yhtiöiden tehtävänä oli hoitaa muun muassa pääosa kuntien jätehuoltoon liittyvistä velvoitteista säännösten ja määräysten mukaisesti: 

  • jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi
  • jätemateriaalien kierrätyksen järjestäminen
  • vaarallisen jätteen huollon hoitaminen 
  • alueellisten kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelylaitosten ylläpito 
  • biojätteiden erilliskeräys 
  • jätepisteverkoston rakentaminen ja ylläpito 
  • sekajätekuljetusten kilpailutus 
  • neuvonta ja tiedotus. 

Tehtävät hoidettiin tehokkaasti ja ympäristöä säästäen kuntarajoista riippumatta. 

Jäteyhtiö, jätehuoltoviranomainen sekä valvontaviranomainen tekevät tietoyhteistyötä

Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille. 

Kunnallista jätehuoltoa ohjaavat useat lait ja määräykset. Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Alueelliset jätehuoltomääräykset määrittelevät muun muassa asukkaan velvollisuuksia jätehuoltojärjestelmän käytössä. 

RR jatehuollonvastuu ISO

Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus toimivat jätehuollon valvontaviranomaisena sekä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n että Rosk'n Roll Oy Ab:n alueella.

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy 
Porvoon alueellinen jätelautakunta oli vuoden 2018 loppuun asti Porvoon kaupungin sekä Askolan, Pornaisten, Loviisan ja Sipoon kuntien jätehuoltoviranomainen. 

Rosk'n Roll Oy Ab 
Länsi-Uudenmaan jätelautakunta oli vuoden 2018 loppuun asti seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla olivat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella.