headerkuva vuosikertomus2019 9

Jätteen vastaanotto

Tulosta sivu

Pidämme yllä toimialueemme jätteenkeräyspaikkoja kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden sekajätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi ylläpidämme vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkoja ja järjestämme jätteiden kiertäviä Otto ja Romulus -keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa teemme yhteistyötä paikallisten apteekkien kanssa.

Kustannus- ja resurssitehokasta jätteenkäsittelyä

Kustannusten minimointi asiakkaalle sekä mahdollisimman resurssitehokas toiminta ovat osa jatkuvaa kehitystyötämme. Vuonna 2018 teimme yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa erillisen materiaalivirta- ja logistiikkaselvityksen, jonka tavoitteena oli toimintojemme kustannus- ja resurssitehokkuuden varmistaminen. Työssä mallinnettiin sekajätteen, puujätteen, haravointijätteen ja betonijätteen osalta vastaanotto-, välikäsittely-, käsittely- ja kuljetuslogistiikka sekä kuljetuskustannukset.

”Selvityksen perusteella voimme olla tyytyväisiä siitä, että pääosa materiaalien kuljetus- ja käsittelyketjusta oli jo valmiiksi toteutettu tehokkaasti. Myös kehityskohteita löytyi. Esimerkiksi suurikokoisen sekajätteen osalta panostamme parempaan ohjeistukseen sekä lisäämme koneellista lajittelua.”

Toimitusjohtaja (Itä-Uudenmaan Jätehuolto) Vesa Heikkonen

Jäteasemien vastaanottojärjestelmä uusittiin, käteisen käytöstä luovuttiin

Jätteen vastaanottojärjestelmä uusittiin jäteasemilla vuonna 2018. Uudella järjestelmällä on mahdollista ottaa jätteitä vastaan usealla mobiililaitteella samanaikaisesti eri asiakkailta.

Vuoden 2018 alussa luovuttiin käteisen rahan käytöstä jäteasemilla.

"Molemmilla uudistuksilla haluttiin nopeuttaa ja sujuvoittaa käyntiä jäteasemalla sekä parantaa asiakaspalvelua. Uuteen vastaanottojärjestelmään siirtyminen tapahtui sujuvasti ja asiakkaat ottivat käteisestä luopumisen ilahduttavan hyvin vastaan.”

Käyttöpäällikkö Sanna Lehtonen

Uusi jäteasema suunnitteilla Tammisaareen

Haimme syksyllä 2018 ympäristölupaa uudelle jäteasemalle Raaseporin Tammisaareen. Tähän asti Rosk’n Rollin jäteasema Tammisaaressa on toiminut Lassila&Tikanojan toimipisteen yhteydessä Horsbäckissä. Nyt suunnittelemme toimintojen siirtämistä uudelle jäteasemalle, joka rakennettaisiin samalle alueelle. Uuden jäteaseman on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2020 aikana.

"Tarvitsemme lisää tilaa jätteen vastaanotolle. Kierrätettävät jätelajit ovat lisääntyneet vuosien saatossa ja lajittelu vaatii tilaa."

Käyttöpäällikkö Sanna Lehtonen

Lisätietoa Tammisaaren uudesta jäteasemasta

Kiertävillä jätekeräyksillä talteen tonneittain raaka-ainetta uusiokäyttöön

Otto ja Romulus -keräysautot kiertävät keväisin kaikissa toiminta-alueemme kunnissa ja keskikesällä Länsi-Uudellamaalla. Keräysautoihin voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut.

Otto-keräyslautta kiertää kesällä Itä-Uudenmaan saaristoa ja pysähtyy noin viidellätoista etukäteen ilmoitetulla laiturilla vastaanottamassa kotitalouksien vakinaisten sekä kesäasukkaiden jätteitä.

Vuonna 2018 kiertävillä keräyksillä vastaanotettiin 105 tonnia metalliromua ja 60 tonnia vaarallista jätettä. Jätteet päätyivät materiaaliksi metalliteollisuuteen ja energiantuotantoon.

Lisätietoa vuoden 2018 keräyksistä

Jätemäärien kehitys*

Jätelaji (TN) 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Asbesti 636,02 677,08 623,50 673,12 899,22 947,88
Betoni- ja tiilijäte 22 878,88 16 048,52 23 350,15 22 944,07 39 926,83 9 304,31
Haravointijäte 2 733,54 2 460,96 4 845,71 3 342,09 4 192,92 4 631,62
Kyllästetty puu 734,28 879,68 971,79 923,27 1 096,36 1 433,78
Metalli 3 125,12 3 378,69 3 262,58 3 228,03 3 508,39 3 811,12
Puujäte 11 458,45 9 743,94 11 541,74 11 200,43 14 456,34 23 383,03
Risut, oksat ja kannot 4 962,10 5 002,73 3 758,39 4 537,08 6 136,84 6 296,13
Sähkölaitteet 2 100,96 2 146,90 2 103,72 2 060,30 2 128,43 2 164,45
Rakennusjäte 12 467,35 12 183,28 12 169,00 11 091,45 6 648,95 2 388,00
Vaaralliset jätteet 742,72 787,41 744,95 793,48 827,54 846,09
Pilaantumattomat maa-ainekset 70 060,36 42 142,64 159 156,91 197 853,33 212 554,20 228 589,24
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset 30 200,04 4 102,96 42 176,32 36 311,00 24 238,82 19 157,80
Tuotantotoiminnan jäte 16 754,60 21 793,89 24 158,02 23 884,95 24 633,62 30 704,53
Sekajäte 70 193,91 65 172,30 66 205,97 65 708,98 65 389,44 68 283,30
Biojäte 5 795,10 5 911,67 5 758,08 6 148,58 5 823,50 6 215,52
Lasi 938,60 957,52 942,90 1 134,32 1 131,42 1 042,54
Vaatteet  0 0 1,79   15,74 18,82

 *Määrät sisältävät sekä kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä kerättävät jätteet että jäteasemillemme tuotavat jätteet