headerkuva vuosikertomus2019 expertit

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Tulosta sivu

Jätehuollon neuvontaa tarjotaan monien eri kanavien kautta. Meidät tavoittaa niin perinteisten neuvontakanavien eli puhelimen, sähköpostin ja kasvokkain kohtaamisten kautta kuin uudempien sähköisen asiointipalvelun sekä chatinkin avulla. Lisäksi vuonna 2018 vahvistimme entisestään sosiaalisen median kanavien roolia tiedotuksessa ja neuvonnassa.

AsiakKAIDEN yhteydenotot 2018

Ympäristökasvatuksen opetuskansio alakoulujen opettajien tueksi

Suunnittelimme ja tuotimme opetuskansion, jota alakoulujen opettajat voivat hyödyntää ympäristökasvatustyössään. Otto ja Ronja kierrättävät -kansion tehtävät johdattavat koululaiset pohtimaan materiaalien kiertoa, omia kulutusvalintoja ja kestävää kehitystä tekemisen ja oivaltamisen kautta.

Alueemme koulut voivat tilata kansion maksutta tai ladata materiaalin sähköisenä kotisivuiltamme: www.rosknroll.fi/opetuskansio

Opetuskansio on yksi Rosk’n Rollin tavoista tehdä lakisääteistä jäteneuvontaa. Neuvontaa toteutetaan jätehuollon perusmaksulla.

Lisätietoa opetuskansiosta

Kierrätysexpertit -koululaiskilpailu neljäsluokkalaisille

Suunnittelimme ja toteutimme keväällä 2018 uuden alakoululaisille suunnatun jäteaiheisen Kierrätysexpertit-kilpailun. Kierrätysexpertit on jätteen synnyn ehkäisyä, materiaalitehokkuutta, jätteiden lajittelua, hyötyjätteiden kierrätystä sekä ympäristöystävällisiä kulutusvalintoja esiin nostava tieto- ja tehtäväkilpailu toimialueemme 4. luokille.

Kilpailun ensimmäinen vaihe oli sähköinen tietokilpailu, jonka kysymykset pohjautuivat Rosk’n Rollin omaan Otto ja Ronja kierrättävät -opetuskansion materiaaliin.

Alueensa viisi parasta joukkuetta kisasivat loppukilpailuissa Domargårdin ja Munkkaan jätekeskuksissa toukokuussa. Tapahtumat huomioitiin hyvin paikallismediassa ja osallistujat olivat iloisia keväisestä tapahtumasta. Kilpailu toteutetaan jälleen 2019.

Lisätietoa vuoden 2018 Kierrätysexpertit-kilpailusta

Koululaiskierrokset kaikille alueemme kahdeksasluokkalaisille

Länsi- ja Itä-Uudenmaan 3000 kahdeksasluokkalaista saivat vuonna 2018 monipuolisen perehdytyksen nykyaikaiseen jätehuoltoon. Kokonaisuuteen kuului tutustumiskäynti jätekeskukseen. Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen järjestämä neuvontapaketti sisälsi kestävää kehitystä käsittelevän oppitunnin koululla. Jätekeskusvierailuilla esiteltiin nykyaikaisen jätekeskuksen toimintaa.

Itä-Uudenmaan koululaiset tuotiin tutustumaan Porvoon Domargårdin jätekeskukseen ja Länsi-Uudellamaalla kierrokset tehtiin Lohjan Munkkaan jätekeskukseen.

”Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelu sekä palvelua tarjoavien yhtiöiden hallitukset halusivat hyvän tuloksensa vuoksi tarjota omistajilleen eli kuntalaisille jotakin tasapuolisesti ja kattavasti. Siksi järjestimme erityisen kampanjan, jonka kohderyhmänä oli yksi kokonainen ikäluokka. Tarjosimme kaikille alueemme kasiluokkalaisille sekä oppitunnit että opastetut bussikierrokset.”

Tiedottaja Tarja Salojärvi

KAhdeksasLUOKKALAISTEN KOULULAISKIERROKSET LUKUINA KOULUT OPPILAAT
Itä-Uudenmaan koulut: Askola, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo 13 1350
Länsi-Uudenmaan koulut: Hanko, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti 26 1600


Lisätietoa koululaiskierroksista:

Itä-Uusimaa, tutustuminen Domargårdin jätekeskukseen

Länsi-Uusimaa, tutustuminen Munkkaan jätekeskukseen

 

Neuvonnan asiakaskontaktit 2018

  • Neuvontatilaisuuksia järjestettiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla yhteensä 264 ryhmälle
  • Järjestämissämme neuvontatilaisuuksissa tavoitettiin yli 9 000 asukasta
  • Lisäksi lähes joka kunnassa osallistuttiin toimialueen paikallisiin tapahtumiin, kuten Loviisan Wanhat Talot, Inkoon Päivä, Vihdin Wuosisatamarkkinat ja Pornaisten messut