Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsters år 2018

Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. År 2018 var det sista verksamhetsåret för dessa juridiskt sett skilda bolag. Bolagen fusionerades vid årsskiftet 2018–2019För våra kunder märktes det knappast längre år 2018 att det handlade om två bolag: den enhetliga Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster syntes i både det visuella uttrycket som i kundservicen. Verksamheten leddes, genomfördes och rapporterades genom ett välfungerande samarbete.

Läs fusionsledarens översikt

Läs mera
X

De båda fusionerade bolagen gjorde ett ekonomiskt gott resultat år 2018

Resultatet har nåtts utan att det behövt höjas på de väsentliga kundavgifterna på flera år. Den effektivt skötta lagstadgade avfallsservicen för bostadsfastigheter, samt även avkastningen från de avfallsmängder som marknadsmässigt mottagits har påverkat resultatet. Den goda ekonomiska situationen möjliggör att det under de närmaste åren kan investeras på ett betydande sätt i behandlingsområden och göras grundliga förbättringar på avfallsstationerna för att stöda den lokala cirkulära ekonomin.

Jukka Paavilainen, verkställande direktör, Rosk'n Roll Oy Ab

Läs mera
X


Två bolag blev ett – nu blickar vi starkt framåt

Utmaningarna inom vår bransch minskar inte. De gångna åren har ändå visat att man kan göra något åt saker och ting då det finns en vilja och möjligheter. Tack åt er alla som varit med oss i utvecklingsarbetet. Nu är det bra att fortsätta som en större och starkare Rosk'n Roll!Vesa Heikkonen, verkställande direktör, Östra Nylands Avfallsservice Ab

Läs mera
X
X

År

2018

inledde vi en frivillig
fastighetsspecifik insamling
av förpackningsplast.

 

Läs mera

Läs mera
X

Vi erbjöd en mångsidig
introduktion till en modern avfallshantering för alla ca

3 000

åttondeklassister inom vårt verksamhetsområde.

 

Läs mera

Läs mera
X