kaasulaitos Tarmola 1344x400

Kaatopaikkakaasu

Tulosta sivu

Kaatopaikkakaasua syntyy jätetäytössä hajoavasta orgaanisesta jätteestä. Kaatopaikkakaasu vaikuttaa maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen ja se voi paikallisesti aiheuttaa hajuhaittaa. Kaatopaikkakaasua kerätään jätetäytön sisältä ja tavoitteena on hyödyntää kaasu lämpönä ja sähkönä. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon.

Kaatopaikkakaasusta lämpöenergiaa, lämpölaitos vihittiin käyttöön Porvoossa

Rakennutimme Porvooseen Tarmolan teollisuusalueelle Porvoon Energian suuremman kaukolämpölaitoksen yhteyteen oman lämpölaitoksen, jossa Domargårdin jätekeskuksesta kerätty kaatopaikkakaasu poltetaan ja tuotettu energia syötetään kaukolämpöverkkoon. Energian toimittamisesta tehtiin toimitussopimus Porvoon Energian kanssa. Laitos vihittiin käyttöön 26.3.2018.

”Käytännössä maaliskuussa saatiin valmius biokaasulaitoksemme toimintaan. Tästä alkoi kaasunkeräyksen optimointi, eli kaasumäärän ja kaasun laadun oikean tason etsiminen ja säätäminen, jotta laitos toimisi mahdollisimman tuottavasti. Myös lämpölaitoksen tekniikkaan jouduttiin tekemään pieniä muutoksia. Laitoksen tuotannollinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2019 keväällä. Tehokkaimmillaan kaatopaikkakaasusta saatava energia riittää noin 500 omakotitalon lämmitykseen.”

Toimitusjohtaja (Itä-Uudenmaan Jätehuolto) Vesa Heikkonen

Lisätietoa aiheesta

 

DOMARGÅRDIN JÄTEKESkus, KAASUN TARKKAILU 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3)  0,79 0,77  1,43  1,40  1,36  0,95  0,92 
Metaanipäästö (tonnia) laskennallinen FOD-mallilla  1401 1545  1315  1275  1550  1258  1070 
Kaatopaikkakaasun talteenotto (%)  33 27  37  31  26  25  24 
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%)  43 46  46  44  39  40  34 

 

MUNKKAAN JÄTEKESKUS, KAASUN TARKKAILU 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,56 0,69 0,96 0,89 0,52 0,56 0,70
Metaanipäästö (tonnia) laskennallinen FOD-mallilla 1829 1833 1653 1520 1452 1227 1217
Kaatopaikkakaasun talteenotto (%) 21 20 25 25 20 21 25
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 52 52 53 53 54 48 54