headerkuva vuosikertomus2019 4

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Tulosta sivu

Henkilöstö 

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ssä 35 ja Rosk'n Roll Oy Ab:ssa 41 henkilöä. Yhteensä Rosk'n Roll -jätehuoltopalveluissa työskenteli siis keskimäärin 76 henkilöä. 

Pyrimme hyödyntämään kolmannen sektorin työvoimatarjontaa ja tarjoamaan kesätyöpaikkoja sekä harjoittelupaikkoja opiskelijoille aina, kun se on mahdollista. Vuonna 2018 tarjosimme työtä 25 kesätyöntekijälle (koululaisia ja opiskelijoita). Näiden lisäksi työllistimme yhden projektityöntekijän sekä kaksi kutsuttaessa työhön tulevaa henkilöä.

Aktiivista TYKY-toimintaa 

Henkilöstön työkykyä edistettiin mm. tukemalla taloudellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestämällä yhteisiä koulutustapahtumia.

Työterveyshuolto kilpailutettiin tukemaan työntekijöiden hyvinvointia ja hyvää terveydentilaa 

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:llä ja Rosk'n Roll Oy Ab:lla oli aiemmin erilliset työterveyshuoltopalveluiden sopimuskumppanitVuoden 2018 lopulla käytännöt yhdistettiin ja työterveyshuollon kumppaniksi valittiin 1.1.2019 alkaen Mehiläinen Oy, jolla on toimipisteet kattavasti koko toiminta-alueellamme. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyö käynnistettiin 

Tasa-arvosuunnitelma on lakisääteinen suunnitelma tasa-arvon edistämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi. Suunnitelmassa keskeinen rooli on sukupuolten välisen palkkatasa-arvon turvaamisella. Lisäksi siinä käsitellään tasa-arvoa rekrytoinneissa, urapoluilla ja työpaikan arjessa.

Rosk'n Roll -jätehuoltopalveluissa tasa-arvosuunnitelman laatimista varten perustettiin työryhmä, jossa ovat jäseninä mm. luottamusmies, työsuojeluvaltuutetut sekä työsuojelupäällikkö. Työryhmän tehtäväksi tuli myös laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelmaa laajempi yhdenvertaisuussuunnitelma käsittää kaikenlaisen epätasa-arvoisen kohtelun työelämässä. Suunnitelmatyö jatkuu vuodelle 2019.

Työstimme työnantajalupauksen

Varmistaaksemme, että saamme Rosk'n Rollille hyviä osaajia jatkossakin, toteutimme vuonna 2018 rekrytointiviestintää kirkastavan projektin.

Jotta lupaus vastaisi todellisuutta, selvitimme anonyymillä kyselyllä työntekijöiltämme heidän käsityksiään Rosk'n Rollista työnantajana. Saamistamme vastauksista työstimme työnantajalupauksen, joka paitsi tukee uusien henkilöiden rekrytointiviestintää, on myös lupaus kaikille meille talossa työskenteleville. Samassa projektissa tuotimme kaksi videota rekrytointiviestinnässä hyödynnettäväksi.