Tasausallas 1344x400

Jätevedet

Tulosta sivu

Jätekeskuksissa likaiset ja puhtaat vedet pidetään erillään rakenteiden avulla. Likainen vesi on pääosin jätetäyttöön tai käsittelykentille satanutta sadevettä, joka johdetaan tasausaltaan kautta jätevedenpuhdistamoille. Puhtaat tiealueille ja kentille sataneet vedet johdetaan maastoon sellaisenaan.

Vesien laatua tarkkaillaan säännöllisesti sekä jätekeskusalueella että sen ulkopuolella ojissa ja vesistöissä. Myös alueen pohjaveden laatua ja tilaa seurataan. Tarkkailu tehdään viranomaisten hyväksymien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Vesien laatunäytteet ottaa sertifioitu näytteenottaja ja analyysit tehdään akkreditoiduissa laboratorioissa. Lisäksi oma henkilöstö seuraa viikoittain jäteveden ominaisuuksia.

 

DOMARGÅRDIN JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILU 2018 TARKKAILUTIHEYS TARKKAILUPISTEITÄ ANALYYSEJÄ VUODESSA
Jätevesi 3 x vuodessa 4 75
Ympäristön pohjavedet  3 x vuodessa  353 
Ympäristön pintavedet  3 x vuodessa  429 

 

MUNKKAAN JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILU 2018 TARKKAILUTIHEYS TARKKAILUPISTEITÄ ANALYYSEJÄ VUODESSA
Jätevesi 1–7 x vuodessa 7 284
Ympäristön pohjavedet 1–2 x vuodessa 9 262
Ympäristön pintavedet 2–4 x vuodessa 4 218