haketus 1344x400

Käsittely ja hyödyntäminen

Tulosta sivu

Jätekeskustemme (Munkkaa Lohjalla ja Domargård Porvoossa) keskeisintä toimintaa on jätevirtojen vastaanotto, esikäsittely ja ohjaaminen eteenpäin käsittelylaitoksiin. Jätekeskuksista onkin tullut kierrätettävien materiaalien väliterminaaleja.

Loppusijoitukseen kaatopaikoille laitetaan enää asbestia, tuhkaa, hyödyntämiskelvotonta rakennusjätettä sekä joitakin sellaisia teollisuuden jäte-eriä ja käsittelylaitosten rejektejä, joita ei voida hyödyntää materiaalina tai energiana. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan vuonna 2016.

MATERIAALIVIRtojen kehitys 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 309,2 284,1 287,6 286,2 285,6 299,0
Erilliskerätty biojäte kg/as 25,6 25,8 25,1 26,8 25,4  27,2
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as  13,7 14,3 14,2 14,3 15,2  16,2

 

YHDYSKUNTAJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ 2014 2015 2016 2017 2018
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen (%) 18,8 20,8 20,6 21,8 22,5
Yhtyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen (%) 57,6 61,8 72,3 75,0 72,4
Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle (%) 20,8 12,7 0,7 1,6 3,4

 

Sähköinen huolto- ja kunnossapitojärjestelmä käyttöön jätekeskuksissa ja jäteasemilla

Vuonna 2018 otettiin jätekeskuksissa ja -asemilla työskentelevän henkilöstömme käyttöön uusi sähköinen huolto- ja kunnossapitojärjestelmä. Järjestelmä sisältää seuraavat kokonaisuudet: laitosten ja laitteiden huollot ja kunnossapitoon liittyvä tiedon hallinta, laiterekisteri, kenttätyön hallinta sekä mobiili päiväkirja havaintojen kirjaamiseen. Järjestelmällä tehdään myös turvallisuus- ja ympäristöhavainnot.

”Uusi, näppärästi mobiililaitteillakin käytettävä järjestelmä helpottaa henkilöstömme työtä, kun dokumentaatio, havainnot ja esimerkiksi kuvat ovat samassa kokonaisuudessa, jota pystyy käyttämään kenttätyön ohessa.”

Aluepäällikkö Jani Immonen

Kilpilahden jätekeskuksen ensimmäisen käyttöönottovaiheen rakentaminen aloitettiin

Porvoon Kilpilahdessa käynnistyy suunnitelmien mukaan vuoden 2020 alussa Rosk'n Rollin toteuttaman, kiertotaloutta ja ympäristöteknologia-alan toimijoita palvelevan jätekeskuksen toiminta. Alueen rakentaminen alkoi kiviaineslouhinnalla jo vuonna 2011 ja käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Alue tarjoaa tulevaisuudessa monipuoliset mahdollisuudet nykyaikaiseen materiaaliprosessointiin ja kierrättämiseen lähellä pääkaupunkiseutua ja suurta teollisuuden keskittymää.

Vuonna 2018 aloitettiin Kilpilahden jätekeskuksen ensimmäisen käyttöönottovaiheen rakentaminen. Ensimmäisessä vaiheessa alueelle rakennetaan vesienhallintajärjestelmät, eritasoisia käsittelykenttiä, ensimmäiset kadut sekä vastaanottotoimintojen vaatimat vaakarakennukset ja -järjestelmät. Alueen kalliolouhinnat ja murskaukset jatkuvat vielä usean vuoden ajan.

”Toimintavuonna käynnistettiin useita erillisiä urakoita, jotka keskittyivät alueen perustusrakenteisiin, siirtoviemäriin sekä allas- ja aluerakennusurakkaan. Työt jatkuvat lähes koko vuoden 2019."

Rakennuttamispäällikkö Tommi Itkonen

Sekajätteen siirtokuljetuksissa siirryttiin käyttämään vähäpäästöistä polttoainetta

Kilpailutimme vuonna 2018 suurimman osan sekajätteen siirtokuljetuksistamme niin, että kilpailutuksessa suosittiin vähäpäästöisiä polttoaineita. Siirtokuljetukset ovat kuljetuksia, joissa kiinteistöiltä ensin jätekeskuksiin kerättyä sekajätettä kuljetetaan suurilla ajoneuvoilla jätekeskuksestamme eteenpäin jätteenkäsittelylaitokseen.

Laadimme siirtokuljetusten tarjouspyynnön siten, että vaihtoehtoisten, ympäristöystävällisempien polttoaineiden tarjoamiseen kannustettiin vertailuhintaan vaikuttavalla kertoimella. Mallin suunnittelussa saimme asiantuntija-apua valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivalta, joka auttoi eri polttoaineiden ympäristövaikutusten punnitsemissa.

Käsittely ja hyödyntäminen

Suurin osa jätteistä hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina tai energiana. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelut toimii jätteiden hyödyntämisketjussa yhdessä alansa ammattilaisten kanssa.

Lisätietoa: Mitä jätteelle tapahtuu?