monilokero 1344x400

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Hoidamme toimialueemme asukkaiden, kesäasukkaiden ja valtionhallinnon jätehuollon. Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Tehtävänämme on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi vastaamme jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

JÄTTEIDEN NOUTO
Asuinkiinteistöjä (vakituiset) jätehuollon piirissä 61 015
Vapaa-ajan kiinteistöjä jätehuollon piirissä 28 915
Sekajätetyhjennystä vuodessa 1 579 441
Sekajäteastian tyhjennyshinta, ka €, alv 0 %, 240 l astia 5,08
Vakituisen asunnon perusmaksu, alv 0 %, € 1,88

 

ASUINKIINTEISTÖJEN KUULUMINEN JÄTEHUOLTOON: ERI LIITTYMISTAPOJEN SUHTEELLISET OSUUDET*

* Sisältäen vakituiset sekä vapaa-ajan kiinteistöt

 

Yli 90 % alueemme erillis­keräys­velvollisista taloyhtiöistä on mukana kiinteistökohtaisessa hyötyjätteiden keräyksessä

Haluamme vahvasti edistää hyötyjätteiden kierrätystä. Asetimme vuoden 2018 tavoitteeksi, että vuonna 2017 aloitetun hyötyjätteiden (pakkauslasi, metalli ja kartonki) ja biojätteen erillis­keräyksen piirissä on vuoden 2018 lopussa yli 90 % erillis­keräysvelvollisista taloyhtiöistä, joilla on tekniset edellytykset keräyksen aloitukseen.

”Keskeisenä keinona hyötyjätekeräyksen laajentamiseen oli viestintä alueemme isännöitsijöille. Otimme heihin yhteyttä suoraan sekä kirjeitse että sähköisesti, ja kannustimme asiassa. Erityisen ilahduttavaa oli se, että asettamamme tavoite kiinteistökohtaiselle hyötyjätteiden keräykselle saavutettiin jo lokakuussa.”  

Palvelupäällikkö Marko Printz

hyötyjätteen erilliskeräyksessä olevat asiakkaat (kpl) vuoden lopussa* 2017 2018
Biojätekeräys 2 998 3 274
Kartongin keräys 1 483 1 969
Metallin keräys 246 414
Lasipakkausten keräys 243 412

*Sisältäen kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut

Myös muovi kiertoon kotipihalta 

Asiakkaamme kokivat aiemmin pelkästään ekopisteillä toteutetun, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n järjestämän pakkausmuovin keräysverkoston liian harvaksi. Vastasimme vuonna 2018 asiakkaidemme palvelun tarpeeseen käynnistämällä vapaaehtoisen kiinteistökohtaisen pakkausmuovin keräyksen: tarjosimme erillisiä muovinkeräysastioita suoraan taloyhtiöiden pihoille ja lisäsimme muovinkeräyksen osaksi monilokeropalveluamme.

Kiinteistökohtaisen muovipakkausten keräyksen eli erillisen pakkausmuovinkeräysastian ensisijaisena kohderyhmänä olivat suuremmat asunto-osakeyhtiöt, mutta myös pienemmät kiinteistöt pystyivät alusta asti liittymään keräykseen. Myös omakotiasukkaiden on mahdollista hankkia muovinkeräysastia esimerkiksi yhdessä naapureiden kanssa.

”Pääsimme aloittamaan pakkausmuovien keräyksen lokakuussa 2018. Tätä edelsivät selvitykset toteutusmallista, yhteistyökumppaneiden valinta ja vastaanottopaikkojen kartoitus sekä tietysti viestintä isännöitsijöille ja suoraan alueemme asukkaille. Oli hienoa huomata, että muovinkeräys herätti heti kiinnostusta ja keräykseen ilmoittautui nopeasti niin paljon kiinteistöjä, että pääsimme käynnistämäätämän uuden palvelumme.” 

Palvelupäällikkö Marko Printz 

Uudistimme monilokerokeräyksemme laajan tutkimuksen perusteella – mukaan muovi ja biojäte 

Aloitimme edelläkävijänä monilokeropalvelun Itä-Uudellamaalla alun perin jo vuonna 2012. Monilokeropalvelussa jäteastian sisäosa on jaettu lokeroihin, joihin kerätään eri jätelajeja. Monilokeroastiat tyhjentää erityinen jäteauto, jossa on omat kammionsa kullekin jätelajille.

Vuonna 2017 käynnistimme monilokeropalvelumme tutkimushankkeen, joka päättyi elokuussa 2018. Ympäristöministeriön tukeman hankkeen tavoite oli lisätä kotitalousjätteen kierrätysastetta ja kehittää toimivampaa monilokerojätekeräystä. Hankkeesta saatuja tuloksia käytettiin uuden monilokeropalvelumme kehittämisessä.

Käynnistimme uuden konseptin mukaisen monilokerokeräyksen syyskuussa 2018 Länsi-Uudellamaalla ja sen jälkeen Itä-Uudellamaalla. Osa palveluun liittyneistä kotitalouksista oli uusia monilokeroasiakkaita, osa oli jo ennestään mukana Rosk'n Rollin monilokeropalvelussa. Vuoden 2018 lopussa monilokerokeräyksen piirissä oli lähes tuhat kotitaloutta.

Uudessa monilokeropalvelussamme kotitalon pihalla on kaksi jäteastiaa. Toinen niistä on nelilokeroinen hyötyjäteastia, johon lajitellaan kartonki, metalli, pakkauslasi ja asiakkaiden kovasti toivoma pakkausmuovi. Toisessa astiassa kerätään joko pelkkä sekajäte tai vaihtoehtoisesti mukaan voi ottaa myös biojätteen. Tällöin hyötyjäteastian rinnalle toimitetaan kaksilokeroastia, johon lajitellaan erikseen seka- ja biojäte. 

Palvelupäällikkö Tuija Klaus